تانگدرام

14 کالا

 • تانگ درام 11 نت ساده مهردرام

  تماس بگیرید
  تانگ درام یک ساز کوبه ای مدرن از دسته بندی سازهای خودصدا است.این ساز معمولا از کپسول های گاز پروپان ساخته می شود و زبانه های ایجاد شده روی آن،هر کدام بسته به نت کوک آن یک نت به خصوص را اجرا می کند.
  نمایش سریع محصول
 • تانگ درام 11 نت مهردرام طرح اُم OM

  تماس بگیرید
  تانگ درام یک ساز کوبه ای مدرن از دسته بندی سازهای خودصدا است.این ساز معمولا از کپسول های گاز پروپان ساخته می شود و زبانه های ایجاد شده روی آن،هر کدام بسته به نت کوک آن یک نت به خصوص را اجرا می کند.
  نمایش سریع محصول
 • تانگ درام 11 نت مهردرام طرح گل FLOWER

  تماس بگیرید
  تانگ درام یک ساز کوبه ای مدرن از دسته بندی سازهای خودصدا است.این ساز معمولا از کپسول های گاز پروپان ساخته می شود و زبانه های ایجاد شده روی آن،هر کدام بسته به نت کوک آن یک نت به خصوص را اجرا می کند.
  نمایش سریع محصول
 • تانگ درام 17 نت دابل ساده مهردرام

  تماس بگیرید
  این ساز معمولا از کپسول های گاز پروپان ساخته می شود و زبانه های ایجاد شده روی آن،هر کدام بسته به نت کوک آن یک نت به خصوص را اجرا می کند و کمپانی مهر درام قابلیت ساخت این ساز را با کوک های مختلف در گام های مختلف را دارد
  نمایش سریع محصول
 • تانگ درام 17 نت دابل مهردرام طرح اُم OM

  تماس بگیرید
  این ساز معمولا از کپسول های گاز پروپان ساخته می شود و زبانه های ایجاد شده روی آن،هر کدام بسته به نت کوک آن یک نت به خصوص را اجرا می کند و کمپانی مهر درام قابلیت ساخت این ساز را با کوک های مختلف در گام های مختلف را دارد
  نمایش سریع محصول
 • تانگ درام 17 نت دابل مهردرام طرح بودا buddha

  تماس بگیرید
  این ساز معمولا از کپسول های گاز پروپان ساخته می شود و زبانه های ایجاد شده روی آن،هر کدام بسته به نت کوک آن یک نت به خصوص را اجرا می کند و کمپانی مهر درام قابلیت ساخت این ساز را با کوک های مختلف در گام های مختلف را دارد.
  نمایش سریع محصول
 • تانگ درام 17 نت دابل مهردرام طرح گل FLOWER

  تماس بگیرید
  این ساز معمولا از کپسول های گاز پروپان ساخته می شود و زبانه های ایجاد شده روی آن،هر کدام بسته به نت کوک آن یک نت به خصوص را اجرا می کند و کمپانی مهر درام قابلیت ساخت این ساز را با کوک های مختلف در گام های مختلف را دارد
  نمایش سریع محصول
 • تانگ درام 17 نت دابل مهردرام طرح ماه moon

  تماس بگیرید
  این ساز معمولا از کپسول های گاز پروپان ساخته می شود و زبانه های ایجاد شده روی آن،هر کدام بسته به نت کوک آن یک نت به خصوص را اجرا می کند و کمپانی مهر درام قابلیت ساخت این ساز را با کوک های مختلف در گام های مختلف را دارد
  نمایش سریع محصول
 • ناموجــود
 • تانگ درام مهر درام 9 نت طرح بودا Buddha

  تماس بگیرید
  این ساز معمولا از کپسول های گاز پروپان ساخته می شود و زبانه های ایجاد شده روی آن،هر کدام بسته به نت کوک آن یک نت به خصوص را اجرا می کند و کمپانی مهر درام قابلیت ساخت این ساز را با کوک های مختلف در گام های مختلف را دارد.
  نمایش سریع محصول
 • تانگ درام مهر درام 9 نت طرح ماه MOON

  تماس بگیرید
  این ساز معمولا از کپسول های گاز پروپان ساخته می شود و زبانه های ایجاد شده روی آن،هر کدام بسته به نت کوک آن یک نت به خصوص را اجرا می کند و کمپانی مهر درام قابلیت ساخت این ساز را با کوک های مختلف در گام های مختلف را دارد
  نمایش سریع محصول
 • تانگ درام مهردرام 9 نت طرح اُم OM

  تماس بگیرید
  این ساز معمولا از کپسول های گاز پروپان ساخته می شود و زبانه های ایجاد شده روی آن،هر کدام بسته به نت کوک آن یک نت به خصوص را اجرا می کند و کمپانی مهر درام قابلیت ساخت این ساز را با کوک های مختلف در گام های مختلف را دارد
  نمایش سریع محصول
 • تانگ درام مهردرام 9 نت طرح گل FLOWER

  تماس بگیرید
  این ساز معمولا از کپسول های گاز پروپان ساخته می شود و زبانه های ایجاد شده روی آن،هر کدام بسته به نت کوک آن یک نت به خصوص را اجرا می کند و کمپانی مهر درام قابلیت ساخت این ساز را با کوک های مختلف در گام های مختلف را دارد.
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها