128 کالا

 • کالیمبا برند جکو مدل GECKO K17BA

  1,165,000 تومان
  دست ساز ساخته شده با چوب مرغوب با کیفیت بالا از چوب بامبو
  نمایش سریع محصول
 • کالیمبا برند جکو مدل GECKO MC-BL

  1,450,000 تومان
  دست ساز ساخته شده با چوب مرغوب با کیفیت بالا از چوب افرا
  نمایش سریع محصول
 • کالیمبا برند جکو مدل GECKO MC-S

  1,568,000 تومان
  دست ساز ساخته شده با چوب مرغوب با کیفیت بالا از چوب بامبو
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  کالیمبا برند جکو مدل GECKO K17 MBL

  1,500,000 تومان 1,450,000 تومان
  دست ساز ساخته شده با چوب مرغوب با کیفیت بالا از چوب بامبو
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  کالیمبا برند جکو مدل GECKO K17 MBR

  1,500,000 تومان 1,450,000 تومان
  دست ساز ساخته شده با چوب مرغوب با کیفیت بالا از چوب بامبو
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  کالیمبا برند جکو مدل GECKO K17CAS

  1,250,000 تومان 923,000 تومان
  این ساز دست ساز ساخته شده با چوب مرغوب با کیفیت بالا از چوب کافور
  نمایش سریع محصول
 • کالیمبا برند جکو مدل GECKO K17M

  1,450,000 تومان
  این ساز دست ساز ساخته شده با چوب مرغوب با کیفیت بالا از چوب ماهگون
  نمایش سریع محصول
 • کالیمبا برند جکو مدل GECKO K17NOTE

  760,000 تومان
  دست ساز ساخته شده با چوب مرغوب با کیفیت بالا از چوب کافور
  نمایش سریع محصول
 • کالیمبا برند جکو مدل GECKO MC-B

  1,400,000 تومان
  دست ساز ساخته شده با چوب مرغوب با کیفیت بالا از چوب افرا
  نمایش سریع محصول
 • کالیمبا برند سگا خودرنگ مدل CEGA KALIMB CKC

  850,000 تومان
  کالیمبا (سازهای تیغه ای) خانواده ای از خود صداهای زخمه ای هستند که در آنها با ارتعاش یک یا چند تیغه تولید می شود.از نمونه ی این ساز ها می توان به زنبورک اشاره کرد.این گونه سازها یک یا چند تیغه یا زبانه از جنس فلز یا غیره دارند که یک سر آن ها به ساز متصل شده و سر دیگر آن ها آزاد است.نوازنده،بر انتهای آزاد تیغه با دست…
  نمایش سریع محصول
 • کالیمبا برند سگا خودرنگ مدل CEGA KALIMB CKE

  850,000 تومان
  کالیمبا (سازهای تیغه ای) خانواده ای از خود صداهای زخمه ای هستند که در آنها با ارتعاش یک یا چند تیغه تولید می شود.از نمونه ی این ساز ها می توان به زنبورک اشاره کرد.این گونه سازها یک یا چند تیغه یا زبانه از جنس فلز یا غیره دارند که یک سر آن ها به ساز متصل شده و سر دیگر آن ها آزاد است.نوازنده،بر انتهای آزاد تیغه با دست…
  نمایش سریع محصول
 • کالیمبا برند سگا خودرنگ مدل CEGA KALIMB CKG

  850,000 تومان
  کالیمبا (سازهای تیغه ای) خانواده ای از خود صداهای زخمه ای هستند که در آنها با ارتعاش یک یا چند تیغه تولید می شود.از نمونه ی این ساز ها می توان به زنبورک اشاره کرد.این گونه سازها یک یا چند تیغه یا زبانه از جنس فلز یا غیره دارند که یک سر آن ها به ساز متصل شده و سر دیگر آن ها آزاد است.نوازنده،بر انتهای آزاد تیغه با دست…
  نمایش سریع محصول
 • کالیمبا برند سگا سبز آبی مدل CEGA KALIMB CKE

  تماس بگیرید
  کالیمبا (سازهای تیغه ای) خانواده ای از خود صداهای زخمه ای هستند که در آنها با ارتعاش یک یا چند تیغه تولید می شود.از نمونه ی این ساز ها می توان به زنبورک اشاره کرد.این گونه سازها یک یا چند تیغه یا زبانه از جنس فلز یا غیره دارند که یک سر آن ها به ساز متصل شده و سر دیگر آن ها آزاد است.نوازنده،بر انتهای آزاد تیغه با دست…
  نمایش سریع محصول
 • کالیمبا برند سگا قهوه ای مدل CEGA KALIMB CKC

  850,000 تومان
  کالیمبا (سازهای تیغه ای) خانواده ای از خود صداهای زخمه ای هستند که در آنها با ارتعاش یک یا چند تیغه تولید می شود.از نمونه ی این ساز ها می توان به زنبورک اشاره کرد.این گونه سازها یک یا چند تیغه یا زبانه از جنس فلز یا غیره دارند که یک سر آن ها به ساز متصل شده و سر دیگر آن ها آزاد است.نوازنده،بر انتهای آزاد تیغه با دست…
  نمایش سریع محصول
 • کالیمبا برند سگا قهوه ای مدل CEGA KALIMB CKG

  850,000 تومان
  کالیمبا (سازهای تیغه ای) خانواده ای از خود صداهای زخمه ای هستند که در آنها با ارتعاش یک یا چند تیغه تولید می شود.از نمونه ی این ساز ها می توان به زنبورک اشاره کرد.این گونه سازها یک یا چند تیغه یا زبانه از جنس فلز یا غیره دارند که یک سر آن ها به ساز متصل شده و سر دیگر آن ها آزاد است.نوازنده،بر انتهای آزاد تیغه با دست…
  نمایش سریع محصول
 • کالیمبا برند سگا مدل CEGA KALIMBA CKE01

  1,000,000 تومان
  کالیمبا (سازهای تیغه ای) خانواده ای از خود صداهای زخمه ای هستند که در آنها با ارتعاش یک یا چند تیغه تولید می شود.از نمونه ی این ساز ها می توان به زنبورک اشاره کرد.این گونه سازها یک یا چند تیغه یا زبانه از جنس فلز یا غیره دارند که یک سر آن ها به ساز متصل شده و سر دیگر آن ها آزاد است.نوازنده،بر انتهای آزاد تیغه با دست…
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها