لوازم جانبی گیتار

13 کالا

 • حراج!

  سیم گیتار کلاسیک ساوارز T50J tomatito

  511,000 تومان 500,000 تومان
  میزان تحمل کشش سیم‌ها Normal است جنس سیم‌ها تریبل کربن .جنس سیم‌ها باس کروم .ثبات کوک .اوجی درخشان و وضوح متعادل .باسی پر قدرت. مناسب برای کلاسیک.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  سیم گیتار کلاسیک ساوارز 500ARJ

  438,000 تومان 428,000 تومان
  سیم گیتار کلاسیک ساوارز 500ARJ میزان تحمل کشش سیم‌ها Normal است جنس سیم‌ها تریبل کربن .جنس سیم‌ها باس کروم .ثبات کوک .اوجی درخشان و وضوح متعادل .باسی پر قدرت. مناسب برای کلاسیک.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  سیم گیتار کلاسیک ساوارز 500CJ

  395,000 تومان 365,000 تومان
  سیم گیتار کلاسیک ساوارز 500CJ میزان تحمل کشش سیم‌ها Normal است جنس سیم‌ها تریبل کربن .جنس سیم‌ها باس کروم .ثبات کوک .اوجی درخشان و وضوح متعادل .باسی پر قدرت. مناسب برای کلاسیک.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  سیم گیتار کلاسیک ساوارز 500CRJ

  497,000 تومان 445,000 تومان
  سیم گیتار کلاسیک ساوارز 500CRJ میزان تحمل کشش سیم‌ها Normal است جنس سیم‌ها تریبل کربن .جنس سیم‌ها باس کروم .ثبات کوک .اوجی درخشان و وضوح متعادل .باسی پر قدرت. مناسب برای کلاسیک.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  سیم گیتار کلاسیک ساوارز 510MJ

  620,000 تومان 610,000 تومان
  میزان تحمل کشش سیم‌ها Normal است جنس سیم‌ها تریبل کربن .جنس سیم‌ها باس کروم .ثبات کوک .اوجی درخشان و وضوح متعادل .باسی پر قدرت. مناسب برای کلاسیک.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  سیم گیتار کلاسیک ساوارز 510MR

  650,000 تومان 600,000 تومان
  میزان تحمل کشش سیم‌ها Normal است جنس سیم‌ها تریبل کربن .جنس سیم‌ها باس کروم .ثبات کوک .اوجی درخشان و وضوح متعادل .باسی پر قدرت. مناسب برای کلاسیک.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  سیم گیتار کلاسیک ساوارز 510MRJ

  450,000 تومان 410,000 تومان
  میزان تحمل کشش سیم‌ها Normal است جنس سیم‌ها تریبل کربن .جنس سیم‌ها باس کروم .ثبات کوک .اوجی درخشان و وضوح متعادل .باسی پر قدرت. مناسب برای کلاسیک.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  سیم گیتار کلاسیک ساوارز 520B

  390,000 تومان 370,000 تومان
  میزان تحمل کشش سیم‌ها Normal است جنس سیم‌ها تریبل کربن .جنس سیم‌ها باس کروم .ثبات کوک .اوجی درخشان و وضوح متعادل .باسی پر قدرت. مناسب برای کلاسیک.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  سیم گیتار کلاسیک ساوارز 520J

  529,000 تومان 470,000 تومان
  میزان تحمل کشش سیم‌ها Normal است جنس سیم‌ها تریبل کربن .جنس سیم‌ها باس کروم .ثبات کوک .اوجی درخشان و وضوح متعادل .باسی پر قدرت. مناسب برای کلاسیک.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  سیم گیتار کلاسیک ساوارز500CR

  535,000 تومان 515,000 تومان
  میزان تحمل کشش سیم‌ها Normal است جنس سیم‌ها تریبل کربن .جنس سیم‌ها باس کروم .ثبات کوک .اوجی درخشان و وضوح متعادل .باسی پر قدرت. مناسب برای کلاسیک.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  سیم گیتار کلاسیک ساوارز520P

  395,000 تومان 375,000 تومان
  میزان تحمل کشش سیم‌ها Normal است جنس سیم‌ها تریبل کربن .جنس سیم‌ها باس کروم .ثبات کوک .اوجی درخشان و وضوح متعادل .باسی پر قدرت. مناسب برای کلاسیک.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  سیم گیتار کلاسیک ساوارز520R

  435,000 تومان 425,000 تومان
  میزان تحمل کشش سیم‌ها Normal است جنس سیم‌ها تریبل کربن .جنس سیم‌ها باس کروم .ثبات کوک .اوجی درخشان و وضوح متعادل .باسی پر قدرت. مناسب برای کلاسیک.
  نمایش سریع محصول
 • کاپو گیتار

  70,000 تومان
  همانطور که می دانید محدوده صدایی خانم ها و کودکان با آقایان فرق می کند و حتی محدوده صدایی آقایان نیز در اجرای یک ترانه با هم متفاوت می باشد، حالا فرض کنید برای اجرای یک قطعه در محدوده صدایی شما، نیاز دارید تا چند آکورد باره دار را اجرا نمایید اما هنوز آکورد های باره دار را یاد نگرفته اید و یا با تغییر گام نمی دانید نام آکورد…
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها